Przegląd wyłącznika p-poż.

Posiadamy uprawnienia CNBOP.

Razem z przeglądem instalacji elektrycznej należy wykonać przegląd wyłącznika przeciwpożarowego.