Pomiary oświetlenia na stanowiskach pracy

Pomiary natężenia oświetlenia wymagane są w każdej firmie, która zatrudnia pracowników. Pomiary przeprowadza się zawsze po wymianie lub modernizacji oświetlenia. Zalecamy przeprowadzać pomiary natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz na dwa lata.

Dla każdego stanowiska pracy przepisy określają minimalne natężenie oświetlania. Norma określa wartość natężenia oświetlenia m.in.  dla prac biurowych, prac manualnych, dla pomieszczeń medycznych np. sali operacyjnej, dla korytarzy i klatek schodowych oraz dla wielu innych obszarów.

Zakres pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy obejmuje:

Wszystkie pomieszczenia i obszary, w których wykonywana jest praca np.:

  • sekretariat – biurko, ksero,
  • sala lekcyjne – biurko nauczyciela, ławki uczniów,
  • pracownie chemiczne – stanowisko do badań chemicznych,
  • sala operacyjna – stół operacyjny.

To tylko niektóre obszary, które poddawane są badaniom.