Pomiary elektryczne

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane każdy budynek powinien być poddany przeglądowi elektrycznemu nie rzadziej niż raz na pięć lat.

 

Wykonujemy kompleksowe przeglądy instalacji elektrycznej w tym odgromowej. Badamy natężenie oświetlenia na stanowiskach pracy oraz badamy sprawność i natężenie oświetlenia awaryjnego. Prowadzimy przeglądy głównego wyłącznika p-poż.

Podczas wykonywania przeglądu wykonujemy badania instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Zakres pomiarów elektrycznych w bloku mieszkalnym obejmuje:

 • wszystkie pomieszczenia w mieszkaniach tzn. kuchnie, pokoje, korytarz, łazienkę
 • części wspólne tj. klatki schodowe i korytarze,
 • pomieszczenia gospodarcze tj. piwnice, pralnie, suszarnie, strych,
 • instalację odgromową, która jest częścią instalacji elektrycznej,
 • przeglądy głównego wyłącznika p-poż.

Zakres pomiarów elektrycznych w szkołach, przedszkolach, świetlicach i domach kultury obejmuje:

 • wszystkie klasy lekcyjne i pracownie,
 • sale gimnastyczne i przebieralnie,
 • wszystkie pomieszczenia biurowe i administracyjne np. gabinet dyrektora, sekretariat, księgowość,
 • pokoje socjalne pracowników np. pokój nauczycielski, kantorek woźnej,
 • części wspólne tj. korytarze, klatki schodowe,
 • piwnice, strych, poddasze użytkowe,
 • sanitariaty
 • kuchnie i stołówki,
 • instalację odgromową, która jest częścią instalacji elektrycznej,
 • przeglądy głównego wyłącznika p-poż.

 

Zakres pomiarów elektrycznych w domach jednorodzinnych obejmuje:

 • pokoje, sypialnie, jadalnie, salony,
 • kuchnię, spiżarnię,
 • łazienki, toalety, sauny, podświetlane baseny, wanny spa,
 • korytarze, klatki schodowe, garderoby,
 • piwnice, strych,
 • garaże, budynki gospodarcze.

 

Protokół z pomiarów elektrycznych.

Po przeglądzie elektrycznym każdy zarządca budynku otrzymuje protokół, który zawiera:

 • wyniki pomiarów,
 • stwierdzone usterki
 • zalecenia,
 • termin kolejnego przeglądu elektrycznego,
 • kserokopie świadectwa wzorcowania miernika, którym były wykonywane pomiary,
 • kserokopie uprawnień elektrycznych osoby wykonującej przegląd.