Pomiary oświetlenia

Wykonujemy pełne badania natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, w pomieszczeniach socjalnych, korytarzach i klatkach schodowych. Badamy również stan i sprawność oświetlenia awaryjnego w budynkach.