Pomiary oświetlenia awaryjnego

Posiadamy uprawnienia CNBOP.

W każdym budynku, który posiada oświetlenie awaryjne wymagane są systematyczne pomiary natężenia oświetlenia oraz badanie instalacji.

Badanie przeprowadza się w warunkach odłączonego zasilania elektrycznego w budynku. W zależności od powierzchni i przeznaczenia budynku oświetlenie awaryjne powinno działać minimum 30 min lub 1 godzinę.

Pomiary przeprowadza się po zmroku, kiedy występuje największe zaciemnienie. Pamiętajmy, że oświetlenie awaryjne włącza się np. w przypadku pożaru, kiedy w pomieszczeniach unosi się dym. Widoczność w takich sytuacjach jest ograniczona, sprawne oświetlenie awaryjne może uratować komuś życie. Nie można tego bagatelizować.